OBJECTIUS

La  il·lusió i l’entusiasme que teníem, en els nostres primers inicis, a la Coral...

Juntament amb la nostra joventut i l’aire fresc que es començava a respirar aleshores...                  

Tot ens feia pensar, a part d’ésser un esbarjo per a tots nosaltres, que la nostra petita però constant aportació contribuïa a engruixir el teixit cívic i cultural del nostre poble i de retruc, també,                           

EL NOSTRE PAÍS: CATALUNYA.                                          

Això va ser, i és encara, l’eix i el motor principal que ens va empènyer  i que ens empeny a tirar endavant tant els vells com els nous objectius...

Així doncs, tots els interessats, hi esteu cridats  a formar-ne part...

CORAL DEL REMEI

Per a més informació, suggeriments o peticions podeu posar-vos en contacte amb nosaltres, amb el següent e-mail: ceci1943@hotmail.com

Inici