GALERIA

       

   1er Concert d'Estiu amb Mossèn Bassas (1973)    Concert a la Basílica de Montserrat (1980)

                      

Karlsrüe, Ludwigsburg <Alemanya> (1983)            Missa TV2 <2ona participació> (1986)

                  

  Arles de Tec, Catalunya Nord <França> (1987)      75è Aniversari del Centre Moral (1989)

            

   V Diada de Cant Coral (1991)                           VI Diada de Cant Coral (1992)

            

25è Aniversari Penya Barcelonista (1993)            23è Concert de Sant Esteve (1997) 

                                                

                                       XV Diada de Cant Coral (2001)        Vetllada Pro-Monument a la Puntaire  (2001)

Inici