COL·LABORACIONS

Han acompanyat a la Coral:

ORQUESTRES

- Simfònica Estela

- Cobla Meravella (Oficis de Sant Martí)

- Cobla  Costa Brava (Oficis de Sant Martí)

- Cobla Ciutat de Terrassa

- Cobla Ciutat de Calella

- Orquesta Selvatana (Oficis de Sant Martí)

PIANO

- Margarida Valls

- Remei Ribelles

- Montserrat Carreras

- Joaquim Colomer

- Pere González

- Xavier Iglesias

- Toni Armisén

FLAUTES

- Aula de música de la Maica Brecha

GRUP DE CAMBRA

Inici