CANTAIRES

SOPRANOS CONTRALTS
ANNA M. ARBÓ LURDES ALSINA
MONTSERRAT ARTIGAS MARTA AVILÉS
JOAQUIMA COROMINAS M. ROSA BIGORRA
M. TERESA CULUBRET ASSUMPCIÓ CASALS
MARTA DE LA IGLESIA MARGARITA COLOMER
GERTRUDIS JOSEPH LAURA CREIXELL
MONTSERRAT FONTBONA CECÍLIA CRUAÑAS
YOLANDA LIZANA M. DOLORS GARCIA
CARME MARTÍNEZ MARAVILLAS GARCIA
M. CARME OLIVER SANDRA GONZÁLEZ
SEFA PLANAS MAGDA GUAL
NÚRIA PUIG ANTÒNIA MAJÓ
MONTSERRAT RIBES M. REMEI MISSÉ
GEORGINA SELLÉS M. TERESA MISSÉ
ROSITA VILÀ RAMONA MISSÉ
  M.DOLORS SÁNCHEZ
TENORS BAIXOS
FÈLIX ALONSO FRANCESC AYMÀ
EDUARD DE LA IGLESIA ANTONI ESPIELL
FRANCESC DISPLÀS MARTÍ FABREGÀ
JORDI FARRÉ DAVID PRENDERGAST
JOSEP FUGAROLES DOMINGO PARERA
JOAN JOSEPH JOAN ROCA
JORDI LLADÓ NARCÍS TARRÉS
JOAQUIM MISSÉ JOAN UMBERT
FRANSESC PLANAS JOSEP VIAPLANA
PERE SOLA RAMON VERNIS
RAFEL TORRAS  
JIMMY J. BOYD  
EN EXCEDÈNCIA SOCIS PROTECTORS
NÚRIA COLOMAR MARGARITA CANTALLOPS
M. NEUS LLINÀS DAMIÀ FARRÀS
NICOLAU MARQUÉS NURI PAITUVÍ
PILI MUNS JOSEP TERRATS
M. ROSA PAGÉS  
PERE VILA  

Inici